Środki przeciwpienne

Środki przeciwpienne

NORPIAN - przeznaczony do gaszenia piany w przemyśle cukrowniczym, ziemniaczanym i papierniczym.

Posiada bardzo dobre własności przeciw pienne i może być stosowany za-równo w postaci handlowej

jak i w formie emulsji wodnej. Może być używany praktycznie na wszystkich etapach procesu produkcyjnego

w zakładzie, wykazuje skuteczność zarówno gdy jest dawkowany zapobiegawczo przed wystąpieniem

spienienia w procesach przetwórczych jak i przy stosowaniu go bezpośrednio jako środka gaszącego pianę.


SPUMOL K-3 – wysokoaktywny środek przeciw pianowy dla przemysłu spożywczego (cukrowniczego, ziemniaczanego).

Polecany do dyfuzji, jak również do procesów saturacji, defekacji, sporządzania mleka wapiennego z wody poprasowej,

regulacji pracy warników.


SPUMOL BJ/C – środek przeciw pianowy do stosowania w przemyśle spożywczym (cukrowniczym, ziemniaczanym).

Polecany szczególnie do stosowania w obiegu wód spławiakowych i barometrycznych.


SPUMOL BJ - środek przeciw pianowy do mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków, nadaje się do gaszenia

piany zarówno w fermentatorze, jak i w komorach napowietrzania. W przemyśle celulozowo - papierniczym

służy jako środek likwidujący pianę powstającą podczas roztwarzania makulatury, mycia, sortowania i zagęszczania masy

celulozowej (zwłaszcza siarczanowej), przygotowania masy papierniczej, przy wlewie na sito i przy formowaniu

wstęgi na maszynie papierniczej. Praktycznie nieszkodliwy w procesach tlenowej i beztlenowej fermentacji.

Jest bezpieczny dla flory bakteryjnej.

Copyright © 2017 beTrade - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.betrade.info.pl/oferta-organika-sa/srodki-przeciwpienne/